P&S LogoUbåtskrig

Ombord på ubåt TYP VIIC

VIIC var den vanligast förekommande ubåtstypen i den tyska marinen, och nästan 600 exemplar tjänstgjorde under krigsåren. Herbert A. Werner, författare till Döden från djupet, tjänstgjorde på en ubåt av denna typ, liksom Karl Heidtmann som vi lär känna via intervjun. Dessutom utspelar sig den stilbildande krigsfilmen Das Boot på en ubåt av typ VIIC.

20 mm dubbelpipig luftvärnskanon på övre vapenplattform.

Periskopet är det enda sättet för en nedsänkt U-båt att kika ut i himlen och skanna horisonten för ytaktivitet. Majoriteten av båtarna var utrustade med två periskop - ett attackperiskop för att sikta in sig på ytfartyg, samt ett observationsperiskop för skanna av himlen och hämta navigationsinformation.

Radiopejl. För inpejling av egna och motståndares radiokommunikation i avlystning- och underrättelsesyfte.

Utvecklingen av en snorkel har spelat en viktig roll i slaget om Atlanten. De allierades radarteknik blev allt bättre och tvingade ubåtar till att dyka och färdas under vattnet för att undgå upptäckt. Väl nedsänkt skiftades driften från de kraftfulla dieselmotorerna till enklare elmotorer, vars räckvidd och hastighet var mycket begränsad. Snorkeln tillät U-båtar att köra på dieselmotorer även under ytan.

Magnetkompass.

Torpedtuber

Batterirum. Ubåtens batterier laddades via dieselmotorerna under dieseldrift i ytläge.

Kojer (paralellt med radio- och sonarrum).

Manöverrum.

Kojer. Här inhystes officerare och underofficerare. En säng delades alltid av två besättningsmän - när den ene sov var den andre på vaktpost.

Kraftiga dieselmotorer producerar 3200 hästkrafter i ytläge och 750 hästkrafter i undervattensläge.

Ballasttankar, dvs. de utrymmen som fylls med vatten vid dyk, och tvärtom töms för ytläge.

37 mm luftvärnskanon på nedre vapenplattform.

Vattentäta behållare för uppblåsbara gummiflottar.