P&S LogoUbåtskrig

1. Döden från djupet: Günther Prien



Ubåtskrigen under andra världskriget handlade mest om att avbryta fiendens sjökommunikationer. I många fall var det för den dolde jägaren som att skjuta på sittande fågel när intet ont anande handelsfartyg kröp in i hans torpedsikte. De verkligt riskabla och dramatiska ubåtsoperationerna utfördes inne i motståndarens marinbaser, oftast av miniubåtar. Undantaget är den tyska ubåten U-47:s inträngning i den brittiska marinbasen Scapa Flow, som fortfarande räknas som en av de djärvaste ubåtsoperationerna någonsin.

Ladda ner som PDF


2. Dödlig dramatik på Ålands hav 1942

Under 1930-talet byggde Finland upp ett ubåtsvapen som kom att omfatta fem ubåtar. Som alla samtida ubåtsstyrkor var den finska tänkt att sättas in mot en fiendes krigsfartyg. När kriget väl kom visade det sig att alla mariners ubåtar kom att sättas in i strid på andra sätt än vad som hade förutsetts. Frågan är dock om inte de finska ubåtarnas stridsinsats tar priset i fråga om framgångsrik improvisation!

Ladda ner som PDF


3. Under ytan

Såväl filmen som ubåten var resultatet av många och långvariga experiment, vilka på allvar bar frukt strax före sekelskiftet 1900. Även om filmen och ubåten är jämnåriga dröjde det fram till första världskriget innan undervattensfarkoster började synas på vita duken. Kombination har alltsedan dess återkommit och är numera väletablerad med ett flertal teman, som haft en betydande livskraft.

Ladda ner som PDF


4. Ubåten Hajen

Den 27 oktober 1904 hissade kapten Magnusson sitt befälstecken på ubåten Hajen. Det svenska ubåtsvapnets historia hade tagit sin början.

Ladda ner som PDF


5. Det svenska ubåtsvapnet under första världskriget

Den första svenska ubåten, Hajen från 1904, blev en framgång. Men den var på grund av sin storlek och prestanda närmast hänvisad till att operera inomskärs. Nu ville flottan ut på de stora havsdjupen.

Ladda ner som PDF


6. Spjutspetsteknologi under ytan

Beredskapen hade trimmat såväl besättningar som konstruktörer. Industrin hade undkommit oskadd och efter kriget kunde Sverige snabbt ta fram slagkraftiga ubåtstyper. Jan Waernberg avslutar nu sin exposé över det svenska ubåtsvapnets historia.

Ladda ner som PDF


7. Ubåtar i beredskap

När det andra världskriget bröt ut i september 1939 hade Sverige nio mer eller mindre moderna ubåtar. Viktigast var en utomordentligt väl skolad och erfaren personal som kunde sina ubåtar och farvattnen utan och innan. Frågan är kanske om inte Sverige vid denna tidpunkt hade världens bästa ubåtsbesättningar!

Ladda ner som PDF


8. Ubåtarna mellan krigen

Under mellankrigstiden utvecklades det svenska ubåtsvapnet och omfattade vid det andra världskrigets utbrott femton ubåtar, samtidigt som en satsning på modernare ubåtar, väl anpassade till det nya sjökriget, var på gång. Viktigast av allt var dock en personal som hade tränats i sina uppgifter, grundligt skolats in på sina ubåtar och som kunde våra farvatten utan och innan. Detta var en faktor som kanske mer än något annat kompenserade för den ändå förhållandevis begränsade ubåtsflotta vi besatt vid krigsutbrottet.

Ladda ner som PDF